ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม และนายอนันต์ ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นประธานในพิธีทางศาสนาและมอบเงินร่วมทำบุญในงานเทศกาลเจ ณ โรงเรียนตงเจี่ย จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายธนทร  ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม และนายอนันต์  ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นประธานในพิธีทางศาสนาและมอบเงินร่วมทำบุญในงานเทศกาลเจ ณ โรงเรียนตงเจี่ย จังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ