ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเดินทางมายังศาลจังหวัดนครพนม โดยนายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม และนายอนันต์ ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนมร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศาล หลังจากนั้นได้ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯศาล ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ศาลจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเดินทางมายังศาลจังหวัดนครพนม โดยนายธนทร  ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม และนายอนันต์ ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนมร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศาล หลังจากนั้นได้ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการฯศาล ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ณ ศาลจังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ