ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินเรือไฟทางน้ำฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตัดสินการประกวดเรือไฟทางน้ำและการตัดสินการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลจังหวัดนครพนม

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐  นาฬิกา นายธนทร  ผดุงธิติฐ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินเรือไฟทางน้ำฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตัดสินการประกวดเรือไฟทางน้ำและการตัดสินการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลจังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ