ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมพล พงษ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม  เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ