ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.นครพนม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ในโอกาสลาไปรับตำแหน่งใหม่ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สุวิชาญ  ญาณกิตติกุล  ผบก.ภ.จว.นครพนม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ในโอกาสลาไปรับตำแหน่งใหม่ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย


เอกสารแนบ