ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าส่วน ฯลฯ ร่วมประชุมและต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสโยกย้ายและเลื่อนมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าส่วน ฯลฯ ร่วมประชุมและต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสโยกย้ายและเลื่อนมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ