ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมคณะ เข้าพบนายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ เรือนจำกลางนครพนม

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม พร้อมคณะ เข้าพบนายธนทร  ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ เรือนจำกลางนครพนม


เอกสารแนบ