ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดนครพนม นำโดยนายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม จัดโครงการ "กำกับดูแล รับรายงานตัว และให้คำปรึกษาการปล่อยชั่วคราวฯและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์( EM) ณ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดนครพนม นำโดยนายธนทร  ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม จัดโครงการ "กำกับดูแล รับรายงานตัว และให้คำปรึกษาการปล่อยชั่วคราวฯและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์( EM) ณ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ