ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการฯ พร้อมข้าราชการศาลฯร่วมงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการฯ พร้อมข้าราชการศาลฯร่วมงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"


เอกสารแนบ