ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

โครงการ “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลกรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โครงการ “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลกรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ