ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดนครพนมจัดพิธีทำบุญ พิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ศาลจังหวัดนครพนมจัดพิธีทำบุญ พิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ      พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ