ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดนครพนม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ศาลจังหวัดนครพนม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร          66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ