ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.th

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางชิวเซียว แซ่เฮง มารดา นางสาววรีวรรณ์ ศิริคีรีมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครพนม

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางชิวเซียว แซ่เฮง มารดา นางสาววรีวรรณ์ ศิริคีรีมาศ           ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ