หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม นายธีระยุทธ ผาฮุย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครพนม นายวงษ์ชัย สมอินเอก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนครพนม พนักงานราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”ของจังหวัดนครพนม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยเริ่มปั่นจักรยานตามเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ศาลหลักเมือง พญาศรีสัตตนาคราช วัดโอกาสศรีบัวบาน หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โบสถ์นักบุญอันนา วัดสว่างสุวรรณาราม สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) สวนหลวง ร.๙ กลับมายังจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (ระยะทางไป-กลับ รวม ๒๙ กิโลเมตร)

10

อ่านข่าว
เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๗ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม , พล.ท. ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒, พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.๔, พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๔, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ, เหล่ากาชาด, แม่บ้านทหาร, แม่บ้านตำรวจ, ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12

17

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดนครพนม นำโดย นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวงษ์ชัย สมอินเอก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ และนายสุรเชษฐ์ มุมเรือนทอง หัวหน้าส่วนบริการประชาชนฯ จัดโครงการ “กำกับดูแล รับรายงานตัวและให้คำปรึกษาการปล่อยชั่วคราวระบบประเมินความเสี่ยงและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม” และโครงการ “ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม” ครั้งที่ ๗-๘ ณ อำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

18

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม นายธีระยุทธ ผาฮุย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครพนม นายวงษ์ชัย สมอินเอก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดนครพนม พนักงานราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”ของจังหวัดนครพนม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยเริ่มปั่นจักรยานตามเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ศาลหลักเมือง พญาศรีสัตตนาคราช วัดโอกาสศรีบัวบาน หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โบสถ์นักบุญอันนา วัดสว่างสุวรรณาราม สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) สวนหลวง ร.๙ กลับมายังจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (ระยะทางไป-กลับ รวม ๒๙ กิโลเมตร)
อ่านข่าว : 10 | 13 ธันวาคม 2561 11:50
เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๗ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม , พล.ท. ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒, พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.๔, พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๔, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ, เหล่ากาชาด, แม่บ้านทหาร, แม่บ้านตำรวจ, ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านข่าว : 12 | 13 ธันวาคม 2561 10:01
อ่านข่าว : 17 | 12 ธันวาคม 2561 13:30
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดนครพนม นำโดย นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวงษ์ชัย สมอินเอก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ และนายสุรเชษฐ์ มุมเรือนทอง หัวหน้าส่วนบริการประชาชนฯ จัดโครงการ “กำกับดูแล รับรายงานตัวและให้คำปรึกษาการปล่อยชั่วคราวระบบประเมินความเสี่ยงและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม” และโครงการ “ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม” ครั้งที่ ๗-๘ ณ อำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
อ่านข่าว : 18 | 12 ธันวาคม 2561 13:16
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวงษ์ชัย สมอินเอก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครพนม ร่วมรับและส่ง นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ณ สนามบินนานาชาตินครพนม และร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในการนี้นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับ รายงานจำนวนผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทานพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ภัยหนาวเมื่อปี ๒๕๖๐ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อ่านข่าว : 22 | 4 ธันวาคม 2561 18:03
ประกาศ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครพนมและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนครพนม 24 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และเครืองทำน้ำอุ่น ประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนครพนม 24 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดนครพนมและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนครพนม ๒๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประการผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมและบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ขอเพิ่ม/ขอใหม่) รายการเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง