หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
ผบ.157/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1763/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2158/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.2160/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.2161/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.2162/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.2163/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.2178/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.2986/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.4206/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.4414/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.554/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.