หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 512 202 Email address : nkpc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๙ นาฬิกา นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างร่วมพิธีเปิด "งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑" และศาลจังหวัดนครพนมได้มอบเงินร่วมสมทบทุนการจัดงานแก่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการออกร้านของส่วนราชการต่างๆ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรีโปงลาง มีการจุดพลุไฟสวยงามเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ร่วมงานยิ่งนัก

44

อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๙ นาฬิกา นายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างร่วมพิธีเปิด "งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑" และศาลจังหวัดนครพนมได้มอบเงินร่วมสมทบทุนการจัดงานแก่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการออกร้านของส่วนราชการต่างๆ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรีโปงลาง มีการจุดพลุไฟสวยงามเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ร่วมงานยิ่งนัก
อ่านข่าว : 44 | 18 ตุลาคม 2561 11:17
ประกาศ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนครพนมและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนครพนม 24 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และเครืองทำน้ำอุ่น ประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนครพนม 24 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดนครพนมและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนครพนม ๒๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประการผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมและบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ขอเพิ่ม/ขอใหม่) รายการเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผบ.1834/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
ผบ.1840/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.1842/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
พ.1842/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.4301/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.4323/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.4926/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 09:00
อ.4927/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 09:00
อ.4928/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 09:00