ศาลจังหวัดนครพนม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
พ.474/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.492/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.496/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.468/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.469/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.470/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.471/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.472/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.476/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.478/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.473/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.475/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ