หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์: 042 511 200 โทรสาร: 042 513 127 Email address : nkpc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 166
กส.1/61
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ขร.2/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1002/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1003/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1037/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1038/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1068/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1099/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1100/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1101/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1102/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1103/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1118/60
ฟังผลการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1119/60
ฟังผลการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1135/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1136/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1147/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1148/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1149/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1150/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1151/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1152/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1153/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1154/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1155/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1156/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1157/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1158/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1159/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1160/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1161/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1162/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1163/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1164/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1165/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1166/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1167/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1188/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.1189/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1198/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1199/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1200/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1201/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1202/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1203/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1204/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1205/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1206/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1207/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1208/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1209/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1210/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1211/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1212/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1213/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1214/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1215/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1216/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1217/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1224/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1225/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1226/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1227/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1228/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1229/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1250/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1270/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1271/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1272/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1273/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1334/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1341/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1344/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1345/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1346/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1347/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1348/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1349/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1350/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1351/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1352/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1356/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1357/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1360/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1401/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1609/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1610/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1617/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.596/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
ผบ.637/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.654/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.656/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.658/61
นัดพร้อมรอฟังผลเจรจาทำยอ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.709/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.710/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.711/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.712/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.74/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.914/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.964/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.1385/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.1763/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1785/60
ตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.465/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.535/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.584/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.585/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.586/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.587/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.588/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.589/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.597/61
นัดทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.606/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.617/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.639/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.640/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.641/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.652/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.653/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.658/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.659/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.662/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.663/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.664/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.665/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
พ.667/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.668/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.673/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.674/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.675/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.677/61
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.678/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.679/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.681/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.682/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.683/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.691/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.693/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.694/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.695/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.696/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.714/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.863/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.864/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.865/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1391/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1431/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2042/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2644/61
นัดพร้อมเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2775/61
นัดพร้ม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2815/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2837/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
อ.2867/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.3188/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3189/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3191/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3193/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3204/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3206/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3207/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3208/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3209/61
สอบคำให้การสืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.3848/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.4139/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.4416/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.4417/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.